Skip to main content

Viziune

Protejarea mediului este unul dintre principiile noastre de bază în afaceri.

Societatea noastra este implicată activ in scăderea cantităților de ambalaje din materiale plastice si in utilizarea eficientă a resurselor naturale ale planetei, având ca scop scăderea amprentei de carbon asupra mediului inconjurator.

Marsal Production Group a implementat proceduri interne pentru scăderea cantităților de deșeuri din producția proprie prin utilizarea eficientă a materiilor prime prin creșterea randamentului si reducerea cantităților de rebuturi.

Considerăm că obiectivul nostru pe termen scurt și mediu este promovarea materialelor cu un grad mare de reciclabilitate, obiectiv ce ne va îndrepta către o economie circulară și sustenabilă.

Dragos Marinescu, General Manager